Fashionshowschool

Idź do spisu treści

Menu główne

Niepubliczne Liceum Plastyczne FASHION SHOW SCHOOL w Warszawie to szkoła wyjątkowa. Motywem przewodnim jest MODA w szerokim rozumieniu tego słowa! Kształcimy w takich specjalnościach jak: fotografia artystyczna, publikacje multimedialne, charakteryzacja i wizaż, modelarstwo i dekoratorstwo, stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku, aranżacja przestrzeni oraz projektowanie ubioru. Kluczowy jest dla nas sposób nauczania! Sięgamy po najnowszą wiedzę z zakresu nowoczesnej psychologii i neurobiologii, aby nauczać dokładnie tak jak mózg lubi się uczyć! Stawiamy na rozwój umiejętności miękkich w duchu logodydaktyki, na rozwijanie pasji oraz odnajdywanie życiowych wartości! Nasza kadra to ludzie o wielkich sercach, którzy z radością i misją dzielą się swoją wiedzą. Pragniemy, aby każdy mógł się u nas zrealizować - nie tylko uczeń, ale i nauczyciel.

NLP FASHION SHOW SCHOOL skupia profesjonalistów i jednocześnie pasjonatów w wielu dziedzinach mody. Zajęcia edukacji artystycznej i modowej prowadzą ludzie, którzy są praktykami.
Nasi uczniowie trafiają w ręce najlepszych specjalistów branży modowej, wizażowej i modelingowej. Nie tracąc czasu, mają możliwość ucząc się  jednocześnie rozwijać swoją karierę, również jako modelka/model, pod opieką najlepszych specjalistów branży modelingowej w Polsce i Europie. Najlepsi uczniowie już w trakcie trwania nauki, będą mogli wyjechać na pierwsze krajowe i zagraniczne kontrakty pod opieką koordynatora z ramienia szkoły.

Prowadzimy unikalne zajęcia z podstaw psychologii w praktyce, nowatorskie formy efektywnej nauki oraz indywidualny coaching ścieżki zawodowej. Odkrywany, szlifujemy i wspieramy nowe talenty. Mamy również szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, które dodatkowo wzbogacają program kształcenie artystycznego. Szkoła posiada unikatowe pracownie warsztatowe z salą klubową włącznie, gdzie będą odbywały się zajęcia defilee oraz liczne pokazy mody. Kończąc szkołę uczniowie będą posiadać dodatkowe kwalifikacje w zawodach związanych z pokazami mody, poparte dodatkowymi dyplomami zawodowymi, oraz bogate portfolio.

Jako szkoła artystyczna, stawiająca na rozwój twórczego potencjału pozwoliliśmy sobie na odstępstwo od tradycyjnego planu dnia.
Pomiędzy ramowymi zajęciami dla rozbudzenia ciała i umysłu wplatamy: taneczną pobudkę, trening uważności, techniki relaksacji oraz neurobik, czyli gimnastykę szarych komórek. Dodatkowym atutem szkoły jest ciekawa forma zajęć wychowania fizycznego urozmaicana: tańcem, fitnessem, defilee oraz zajęciami jogi. Aby znaleźć na to wszystko czas postanowiliśmy wprowadzić zajęcia z szybkiego czytania i technik pamięciowych.

Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, sztuki stosowanej, historii sztuki, podstaw fotografii oraz modelingu, a także w module zespołowego projektu artystycznego jakim jest pokaz mody.
Po pierwszym roku nauki młodzież wybiera swoją ścieżkę zawodową, decydując się na wybraną specjalizację modową. Dodatkową formą pozalekcyjnej edukacji młodzieży są coroczne tygodnie mody, plenery rzeźbiarskie, malarskie i graficzne dla klas starszych, zgrupowania modelingowe, organizowane w formie pokazów prezentacje dyplomów, ogólnopolskie konkursy z szeroko pojętej branży modowej oraz liczne pokazy mody.

Od innych szkół różnimy się miłą, kameralną atmosferą nauki oraz klasami liczącymi do 16 uczniów. Naszym największym atutem jest rzadko spotykane podejście dyrekcji i nauczycieli do ucznia. Zdecydowaliśmy się umożliwić uczniom pracę z coachem, zarówno w formie indywidualnej jak i zajęć grupowych aby rozwijać drzemiący w nich potencjał, dać możliwość poznania swoich silnych stron i siłę do wyznaczania i osiągania celów. Zależy nam na każdym uczniu, jako jednostce, jako indywidualności i członku szkolnej społeczności. Stawiamy również na integrację i pracę grupową.

Program  czteroletniego cyklu nauczania obejmuje przygotowanie ogólnokształcące i artystyczno-zawodowe, dlatego uczniowie kończąc naszą szkołę mogą nie tylko zdać maturę, ale również uzyskać dyplom uprawniający do posługiwania się tytułem zawodowym plastyka. W naszej szkole istnieje również możliwość zdawania egzaminu  czeladniczego, który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającemu danemu rodzajowi rzemiosła przed zewnętrzną Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczeji uzyskania świadectwa czeladniczego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego